كتّاب دار المشرق

كتّابنا

لويس - جوزيف لوبريه

عن الكاتب

"لويس - جوزيف لوبريه: عالم اقتصاد وكاهن دومينيكانيّ فرنسيّ ولد في 26 حزيران 1897 وتوفّي في 20 تمّوز 1966 بباريس. من مؤلّفاته: Dynamique concrète du développement, Les Éditions ouvrières, Paris, 1967 Suicide ou survie de l’Occident ?, Collection Économie Humaine, Les Éditions ouvrières, Paris, 1958"